Argitalpenak

 

Uria, L. eta Etxepare, R. (2017): «Euskal hizkeren azterketarako bi baliabide informatiko»,  UZTARO aldizkaria (ISSN: 1130-5738), ed. UEU, 101. zenbakia, 27-56.

Etxeberria, I. (2016) «Aldaera linguistikoen normalizazioa inferentzia fonologikoa eta morfologikoa erabiliz», Informatika Fakultateko doktore-tesia, Donostia.

Etxeberria, I.; Alegria, I.; Uria, L.; and Hulden, M. (2016): «Evaluating the Noisy Channel Model for the Normalization of Historical Texts: Basque, Spanish and Slovene», LREC 2016 conference. pp: 1064-1069. ISBN 978-2-9517408-9-1.

Etxeberria, I.; Alegria, I.; Uria, L.; and Hulden, M. (2016): «Combining Phonology and Morphology for the Normalization of Historical Texts», Latech 2016: Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. At ACL 2016. ISBN 978-1-945626-09-8.

Etxeberria I.; Alegria I. eta Uria L. (2015): «Induction of Phonology and Morphology for the Normalization of Historical Texts», in Proceedings of the 22nd International Conference on Historical Linguistics, Naples, 2015eko uztailaren 27-31.

Etxeberria I.; Alegria I.; Hulden M. eta Uria L. (2014): «Learning to map variation-standard forms using a limited parallel corpus and the standard morphology», Revista Procesamiento del Lenguaje Natural, 52 (ISSN edizio inprimatua: 1135-5948) (ISSN edizio digitala: 1989-7553), 13-20.

Etxeberria, U. (2014): «Basque nominals: from a system with BNs to a system without», in Aguilar-Guevara, Le Bruyn & Zwarts (eds), Weak Referentiality, John Benjamins.

Uria L.; Hulden M.; Etxeberria I. eta Alegria I. (2011): «Recursos y métodos de sustitución léxica en las variantes dialectales en euskera», in Proceedings of the Workshop on Iberian Cross-Language Natural Language Processing Tasks (ICL 2011) (ISSN: 1135-5948), Huelva (Espainia), 70-76.