INFORMACIÓ PELS AUTORS

 

Les propostes de treballs (articles, projectes i demostracions) podran ser enviades fins a la data límit del 24 d'abril de 2009.

S'aconsella utilitzar les plantilles en LaTeX i en Word que figuren en la Web del congrés: Latex, Word

A més les propostes segons siguin articles, demostracions o projectes s'haurien d'adequar a les següents característiques:

 

 

ARTICLES

S'accepten articles de caràcter teòric o experimental relacionats amb el camp del Processament del Llenguatge Natural.

Les propostes contindran els següents apartats:

 • El títol de l'article.
 • Els noms dels autors, afiliaciones, adrecis postals i electròniques (anònim en la proposta enviada).
 • Un resum bilingüe (anglès i castellà) d'un màxim de 150 paraules cadascun incloent un llistat de temes relacionats o paraules clau.
 • L'article podrà estar en castellà o anglès. La seva longitud màxima serà de 8 pàgines, sense contar les referències, que podran ocupar una pàgina addicional com màxim.
 • Els documents no podran incloure capçaleres ni peus de pàgina.

Els articles proposats seran examinats per tres revisors com mínim i podran ser acceptats per a ser presentats com pòster o com presentació oral, depenent de les necessitats del programa. En l'edició de la revista SEPLN no hi haurà distinció entre articles i pósteres.PROJECTES I DEMOSTRACIONS

 

Com en edicions anteriors, els organitzadors animen als participants a presentar projectes I+D i a realitzar demostracions de sistemes o eines informáticas relacionadas amb el camp del PLN.

Per a les presentacions de projectes s'ha d'incloure la següent informació:

 • Títol del projecte.
 • Nom, afiliación, adreça, i-mail i telèfon del director del projecte.
 • Patrocinadors.
 • Grups participants en el projecte.
 • Resum amb un màxim de dues pàgines.

En les propostes per a demostracions, s'ha d'incloure la següent informació:

 • Títol de la demostració.
 • Nom, afiliación, adreça, i-mail i telèfon dels autors.
 • Resum amb un màxim de dues pàgines.
 • Estimació de temps que dura la demostració del sistema.