ENVIAMENT DE TREBALLS

L'enviament i la revisió de les propostes es realitzarà exclusivament en format electrònic PDF a través del sistema Myreview:

(http://www.sepln.org/myreview-congreso25/)