EDGK

Descripción breve: 
Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.
Descripción: 

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den gramatika konputazionala da hau. Gramatika hau osatzen duten islapen-erregelen bitartez esaldi bateko hitz bakoitzari dependentzia-etiketa bat esleitzen zaio eta hitz bakoitzaren gobernatzailea zein norabidetan aurkitzen den esaldi bakoitzaren barruan zehazten da; alegia, bi hitzen arteko dependentzia sintaktikoa (bata gobernatzailea eta bestea mendekoa) gauzatzen da Dependentzia Gramatikaren Teorian (Tesnière, 1959) oinarrituta. Islapen-erregela horien idazketa Murriztapen Gramatika (Karlsson et al., 1995) formalismoa baliatuz egin da.
Gramatika hau analizatzaile sintaktikoaren bitartez aplikatu ondoren, testu errealetako esaldien analisi sintaktiko osoak lortzen dira.

Persona de contacto: 
Maxux Aranzabe
Email persona de contacto: 
maxux.aranzabe@ehu.eus
Grupo de investigación: 
Euskara
Bajo demanda
Descripción breve (en): 
Rule-based Dependency Grammar for Basque
Descripción (en): 
The present computational dependency grammar has been developed based on linguistic knowledge. By means of the mapping rules that constitute the Grammar, a dependency tag is assigned to each word of the sentence, and it is also specified the direction in the sentence of the governor of each word; that is, the syntactic dependency between two words (the governor and the dependant) is realized based on the Dependency Grammar’s Theory (Tesnière, 1959). The mentioned mapping rules have been written using the Constraint Grammar formalism (Karlsson et al., 1995). Once the texts are analyzed by the parser, the syntactic trees of all the sentences of real texts are obtained.
No mostrar: 
Demo: 

Gramáticas y modelos de lenguaje

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.

BERT hitzkuntza eredua euskararako

Herramientas y servicios

Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa

Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa

Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Analizador de categorias