Clarin-k center Ixa taldea

EU EN ES

Argitalpenak


Bel, N. González-Blanco, E. Iruskieta, M. 2016. CLARIN Centro-K-español. Procesamiento del Lenguaje Natural, 57, 151-15

Estarrona, A. Aldezabal, I. Díaz de Ilarraza, A. Aranzabe, M.J. 2015. Methodology for the semiautomatic annotation of EPEC-RolSem, a Basque corpus labelled at predicate level following the PropBank/Verbnet model. Edward Vanhoutte (ed.) Digital Scholarship in the Humanities, Volume 30, Number 2, 1-23. Oxford University Press (Online ISSN 2055-768X - Print ISSN 2055-7671) doi: 10.1093/llc/fqv001

Iñurrieta, U. 2015. Konbitzul: euskarazko eta gaztelaniazko izen+aditz konbinazioen datu-basea. IkerGazte: nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artiktru bilduma, 32-38.

Iruskieta, M. Zapirain, B. 2015. EusEduSeg: a Dependency-Based EDU Segmentation for Basque. In Actas del XXXI Congreso de la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN 2015), pp. 41-48. Alicante (España).

Otegi, A. Imaz, O. Dı́az de Ilarraza, A. Iruskieta, M. Uria, L. 2017. ANALHITZA: a tool to extract linguistic information from large corpora in Humanities research. Procesamiento del Lenguaje Natural 58: 77-84 

Ixa taldea
M. Lardizabal Pasealekua 1
20080 Donostia
(Euskal Herria)

Email: ixa@ehu.eus
Website: ixa.eus