Kopuru osoak datu-basean


Erlazio izena
Nuklearrak
A motakoak
Nuklearrak
E motakoak

Multinuklearrak
ahalbideratzea8
alderantzizko-baldintza3
antitesia25
arazo-soluzioa
aukera1
baldintza
birformulazioa48
ebaluazioa134
ebidentzia27
elaborazioa455
ez-baldintzatzailea7
helburua135
interpretazioa62
justifikazioa51
kausa88
kontzesioa90
laburpena12
metodoa119
motibazioa9
ondorioa81
prestatzea179
testuingurua121
zirkunstantzia142
bateratzea
disjuntzioa1
konjuntzioa4
kontrastea6
lista7
same-unit6
sekuentzia2
Erlazio desberdinak: 30 570 122726

Tetuz testuko maiztasunak

Erlazio bakoitzeko kopurua ikusi
Fitxategiak (88)Erlazio desberdin kopuruaST/multinucRST/multinuc ahalbideratzeaalderantzizko-baldintzaantitesiaarazo-soluzioaaukerabaldintzabirformulazioaebaluazioaebidentziaelaborazioaez-baldintzatzaileahelburuainterpretazioajustifikazioakausakontzesioalaburpenametodoamotibazioaondorioaprestatzeatestuinguruazirkunstantziabateratzeadisjuntzioakonjuntzioakontrastealistasame-unitsekuentzia
1GMB0001-GS.rs31012 / 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 0 0 10 11120 0 0 1 3 1
2GMB0002-GS.rs322 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3GMB0201-GS.rs31221 / 9 0 0 0 0 0 10 0 0 70 120 0 0 0 20 41210 0 3 0 5 1
4GMB0202-GS.rs31312 / 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1110 10 211110 0 0 0 0 3 1 1
5GMB0203-GS.rs365 / 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 110 0 10 0 0 0 0 0 2
6GMB0204-GS.rs365 / 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 110 0 10 0 0 0 0 0 2
7GMB0301-GS.rs345 / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 1
8GMB0302-GS.rs365 / 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110 0 10 0 0 0 0 0 2
9GMB0401-GS.rs378 / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 11210 0 0 1
10GMB0402-GS.rs31112 / 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 10 0 10 10 21120 0 1 1 0 2
11GMB0501-GS.rs31015 / 2 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 10 10 0 10 41210 0 2
12GMB0502-GS.rs31317 / 4 0 0 0 0 0 10 0 0 60 0 2110 0 10 12110 0 0 2 1 1
13GMB0503-GS.rs354 / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 110 0 0 0 0 0 0 1
14GMB0504-GS.rs387 / 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 0 10 10 0 20 0 0 0 0 1 1 0 1
15GMB0601-GS.rs31110 / 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 120 12110 0 0 0 3 2 1
16GMB0701-GS.rs366 / 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 20 110 0 0 0 0 0 2
17GMB0702-GS.rs31316 / 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1110 10 30 11110 0 2 2 0 1
18GMB0703-GS.rs31111 / 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 110 10 0 10 110 10 0 0 2 2 1
19GMB0801-GS.rs368 / 1 0 0 0 0 0 10 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 1
20GMB0802-GS.rs367 / 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 10 10 0 110 0 0 0 0 1
Fitxategiak (88)Erlazio desberdin kopuruaGuztira
RST/multinuc
ahalbideratzeaalderantzizko-baldintzaantitesiaarazo-soluzioaaukerabaldintzabirformulazioaebaluazioaebidentziaelaborazioaez-baldintzatzaileahelburuainterpretazioajustifikazioakausakontzesioalaburpenametodoamotibazioaondorioaprestatzeatestuinguruazirkunstantziabateratzeadisjuntzioakonjuntzioakontrastealistasame-unitsekuentzia
21SENTAIZ01-A1.rs31117 / 1 0 0 10 0 1230 30 10 0 0 0 0 10 0 1220 0 0 0 0 1
22SENTAIZ02-A1.rs3914 / 5 0 0 0 0 0 0 0 40 50 0 0 20 10 0 0 0 10 10 0 3 0 1 1
23SENTAIZ03-A1.rs31521 / 4 0 0 0 10 0 240 30 20 0 110 10 11310 0 1 0 1 0 2
24SENTARG01-A1.rs31120 / 6 10 0 0 0 0 10 0 20 20 0 0 60 0 0 0 1520 0 1 1 0 4
25SENTARG02-A1.rs31730 / 7 0 0 0 10 0 21260 123130 10 0 10 60 1 1 1 0 4
26SENTARG03-A1.rs31934 / 7 0 232110 20 60 111220 10 12420 0 3 0 0 4
27SENTARG04-A1.rs31823 / 6 0 0 0 0 0 10 2350 110 110 0 112131 1 2 1 0 1
28SENTARG05-A1.rs31632 / 7 0 0 0 0 0 0 16250 110 350 0 0 13131 0 2 1 0 3
29SENTARG06-A1.rs31729 / 11 0 0 0 10 0 0 30 60 121420 10 0 2240 0 3 2 2 3 1
30SENTARG07-A1.rs31635 / 3 0 0 10 0 0 37350 0 110 20 310 5210 1 0 0 0 1 1
31SENTARG08-A1.rs31635 / 5 10 110 0 0 50 110 0 0 2340 10 0 3120 1 0 1 1 2
32SENTBER01-A1.rs31845 / 11 0 0 40 0 30 5282421240 0 0 0 3231 0 0 4 1 5
33SENTBER02-A1.rs31431 / 8 0 0 0 0 0 1150 100 0 0 3110 10 0 30 50 0 0 1 4 2 1
34SENTBER03-A1.rs31744 / 9 0 0 10 0 0 3100 140 115110 20 0 20 30 0 1 4 2 1 1
35SENTBER04-A1.rs31647 / 6 0 0 20 0 0 0 120 90 0 62230 10 35110 0 1 1 3 1
36SENTBER05-A1.rs31525 / 4 0 10 0 0 0 0 50 60 0 22110 20 11210 0 0 0 2 1 1
37SENTBER06-A1.rs31946 / 14 0 0 10 0 0 241130 141210 30 0 5350 0 4 3 2 3 2
38SENTCOR01-A1.rs31324 / 5 0 0 10 0 0 30 1110 0 10 10 0 0 0 11130 0 1 2 0 2
39SENTCOR02-A1.rs31728 / 4 0 0 0 0 0 0 11140 22210 0 1121360 0 2 0 1 0 1
40SENTDEI01-A1.rs31528 / 5 0 0 0 0 0 0 240 8110 0 220 11210 30 1 2 0 0 2
Fitxategiak (88)Erlazio desberdin kopuruaGuztira
RST/multinuc
ahalbideratzeaalderantzizko-baldintzaantitesiaarazo-soluzioaaukerabaldintzabirformulazioaebaluazioaebidentziaelaborazioaez-baldintzatzaileahelburuainterpretazioajustifikazioakausakontzesioalaburpenametodoamotibazioaondorioaprestatzeatestuinguruazirkunstantziabateratzeadisjuntzioakonjuntzioakontrastealistasame-unitsekuentzia
41SENTEIB01-A1.rs31120 / 1 0 0 0 0 0 0 250 310 10 0 20 10 0 2120 1
42SENTFAR01-A1.rs3616 / 4 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 50 0 0 1 0 3
43SENTGAR01-A1.rs31541 / 13 0 0 10 0 0 0 40 1310 130 40 20 0 5160 0 3 1 7 0 2
44SENTHIR01-A1.rs31931 / 4 0 0 110 0 320 30 1210 1220 14340 0 1 0 1 1 1
45SENTIRU01-A1.rs31130 / 1 0 0 220 0 460 20 0 0 220 0 0 0 0 2350 0 1
46SENTPUT01-A1.rs31531 / 1 0 0 0 0 0 1460 21221210 10 0 2240 0 0 0 0 1
47SENTPUT02-A1.rs31631 / 5 0 0 110 1160 40 2140 0 0 0 0 0 5320 0 1 1 0 2 1
48SENTQUE01-A1.rs3916 / 1 0 0 0 0 0 313120 110 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 1
49TERM17-GS.rs31415 / 3 0 0 0 20 0 10 0 10 1110 0 0 20 21120 0 1 0 1 1
50TERM18-GS.rs31112 / 6 0 0 10 0 0 0 0 0 30 10 0 20 0 10 1120 0 0 2 0 0 2 2
51TERM19-GS.rs31317 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 110 230 0 0 21220 0 0 1 3 5 1
52TERM21-GS.rs31018 / 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 1220 20 0 1120 0 0 0 0 2
53TERM22-GS.rs31517 / 11 0 0 0 0 0 120 0 30 20 1110 0 0 0 4110 0 3 1 2 3 2
54TERM23-GS.rs31116 / 2 0 0 0 10 0 0 0 0 30 20 0 220 0 0 11310 0 1 0 0 1
55TERM25-GS.rs31113 / 1 0 0 0 0 0 20 20 10 20 0 10 110 1110 0 0 0 0 0 1
56TERM28-GS.rs31213 / 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 120 0 10 11110 0 1 0 0 1 2
57TERM29-GS.rs3109 / 5 0 0 0 10 0 0 0 0 30 10 0 110 0 0 0 10 10 0 2 0 0 2 1
58TERM30-GS.rs31434 / 14 0 0 0 0 0 0 0 10 150 60 0 1210 0 2150 0 0 2 4 3 4 1
59TERM31-GS.rs31651 / 12 0 0 0 0 0 310 1110 70 0 650 40 0 8320 0 1 1 5 4 1
60TERM32-GS.rs31518 / 5 0 0 0 0 0 10 10 50 30 0 110 10 11210 0 1 0 1 2 1
Fitxategiak (88)Erlazio desberdin kopuruaGuztira
RST/multinuc
ahalbideratzeaalderantzizko-baldintzaantitesiaarazo-soluzioaaukerabaldintzabirformulazioaebaluazioaebidentziaelaborazioaez-baldintzatzaileahelburuainterpretazioajustifikazioakausakontzesioalaburpenametodoamotibazioaondorioaprestatzeatestuinguruazirkunstantziabateratzeadisjuntzioakonjuntzioakontrastealistasame-unitsekuentzia
61TERM34-GS.rs31539 / 13 0 0 10 0 0 10 1130 40 0 1520 0 32330 0 0 6 2 5
62TERM38-GS.rs31521 / 12 0 0 0 20 10 10 710 20 220 0 0 0 210 0 1 2 0 4 3 2
63TERM39-GS.rs368 / 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1310 0 1 1
64TERM40-GS.rs348 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
65TERM48-GS.rs31017 / 2 0 0 0 0 0 0 110 40 40 2210 0 0 0 10 10 0 0 0 0 2
66TERM49-GS.rs31014 / 3 0 0 110 0 0 0 0 20 40 0 0 0 0 10 0 2210 0 2 0 1
67TERM50-GS.rs31628 / 9 0 0 0 0 0 10 0 2110 110 11110 230 30 0 1 3 4 1
68TERM51-GS.rs31433 / 15 0 0 0 0 0 110 2110 340 0 0 0 0 0 14330 0 0 3 4 6 2
69ZTF1-GS.rs31223 / 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 10 0 50 14220 0 1 0 2 3 2
70ZTF10-GS.rs31525 / 6 0 0 10 0 0 0 1170 40 0 110 30 21120 0 0 0 3 2 1
71ZTF11-GS.rs31328 / 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 130 152130 30 0 1 1 2 2
72ZTF12-GS.rs31737 / 10 0 0 0 0 0 2110 70 50 1430 40 22140 0 2 1 0 5 2
73ZTF13-GS.rs3919 / 2 10 0 20 0 0 0 0 60 30 0 20 0 0 0 2210 0 0 0 0 2
74ZTF14-GS.rs31121 / 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 210 10 0 40 42210 0 0 0 2 3
75ZTF15-GS.rs31019 / 9 0 0 0 0 0 10 10 90 40 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 1 1 4 3
76ZTF16-GS.rs31118 / 7 10 0 0 0 0 10 0 50 40 10 0 0 0 0 1320 0 0 1 0 3 3
77ZTF17-GS.rs31522 / 8 10 0 0 0 0 0 0 0 80 31110 0 0 121120 0 2 1 4 1
78ZTF18-GS.rs31323 / 7 0 0 0 0 0 0 0 0 150 610 0 10 30 3120 0 0 0 1 3 2 1
79ZTF19-GS.rs31534 / 8 0 0 0 0 0 20 0 0 30 310 210 60 3120 10 0 1 1 4 1 1
80ZTF2-GS.rs3920 / 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 20 0 10 0 20 3120 0 0 0 0 4 0 1
Fitxategiak (88)Erlazio desberdin kopuruaGuztira
RST/multinuc
ahalbideratzeaalderantzizko-baldintzaantitesiaarazo-soluzioaaukerabaldintzabirformulazioaebaluazioaebidentziaelaborazioaez-baldintzatzaileahelburuainterpretazioajustifikazioakausakontzesioalaburpenametodoamotibazioaondorioaprestatzeatestuinguruazirkunstantziabateratzeadisjuntzioakonjuntzioakontrastealistasame-unitsekuentzia
81ZTF20-GS.rs3713 / 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 0 0 0 0 10 1420 0 0 0 0 3
82ZTF3-GS.rs31018 / 1 0 0 10 0 10 0 0 60 20 0 10 0 30 2110 0 0 0 0 0 1
83ZTF4-GS.rs31221 / 8 0 0 0 0 0 0 10 0 100 30 0 110 30 0 110 0 0 2 1 2 3
84ZTF5-GS.rs31214 / 5 0 0 0 10 0 0 0 0 30 10 0 0 0 0 20 12220 0 2 0 1 1 1
85ZTF6-GS.rs31121 / 5 0 0 0 0 0 0 0 10 70 30 0 0 20 40 2110 0 0 2 1 0 2
86ZTF7-GS.rs31014 / 4 10 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 10 0 10 0 10 40 0 0 0 1 2 1
87ZTF8-GS.rs3926 / 4 10 0 0 0 0 0 0 190 30 0 20 0 80 0 20 0 0 0 0 0 3 1
88ZTF9-GS.rs31320 / 6 10 0 0 0 0 0 10 60 30 0 20 0 30 220 0 0 1 1 1 2 1
Erlazioak guztira1063

UZ-ri lotutatko erlazioen maiztasunak

FitxategiaUZ kopurua ahalbideratzea alderantzizko-baldintza antitesia arazo-soluzioa aukera baldintza bateratzea birformulazioa disjuntzioa ebaluazioa ebidentzia elaborazioa ez-baldintzatzailea helburua interpretazioa justifikazioa kausa konjuntzioa kontrastea kontzesioa laburpena lista metodoa motibazioa ondorioa prestatzea same-unit sekuentzia testuingurua zirkunstantzia
0GMB0001-GS.rs310000000000000000000000 10 1 100 10
1GMB0002-GS.rs3100000000000 10000000000000 10000
2GMB0201-GS.rs3100000000000 10 100000000 10 1 10000
3GMB0202-GS.rs3200000000000 1000000000 1 100 100 10
4GMB0203-GS.rs3200000000000000 10 1000 1 1 100 10000
5GMB0204-GS.rs3200000000000000 10 1000 1 1 100 10000
6GMB0301-GS.rs310000000000000000000000000 100 10
7GMB0302-GS.rs3200000000000000 1 10000 1 1 100 10000
8GMB0401-GS.rs3100000000000000000000000 1 1 100 10
9GMB0402-GS.rs3300000000000000 100 10000 10 2 1 10 1 1
10GMB0501-GS.rs31000000000000000000000000 1 100 10
11GMB0502-GS.rs3100000000000 10000000000000 200 10
12GMB0503-GS.rs320000000000000000000000 100 10 1 10
13GMB0504-GS.rs3100000000000000 10000000 100 10000
14GMB0601-GS.rs3300000000000000000000 1 1 10 1 2 10 1 1
15GMB0701-GS.rs310000000000000000000000 10 1 10000
16GMB0702-GS.rs310000000000000000000000 20 1 100 10
17GMB0703-GS.rs310000000000000 100000000 10 1 10000
18GMB0801-GS.rs3200000000000 100000 10000000 100 20
19GMB0802-GS.rs3200000000000 1000000000 1 100 100 10
20SENTAIZ01-A1.rs3100000000000 20000000000000 1 10 1 1
21SENTAIZ02-A1.rs31000000000 20 10000000000000 10000
22SENTAIZ03-A1.rs31
23SENTARG01-A1.rs32 1000000000000000000 100000 1 10 2 1
24SENTARG02-A1.rs310000000000000000000000000 10000
25SENTARG03-A1.rs3100 10000000000000000 100000 100 10
26SENTARG04-A1.rs31
27SENTARG05-A1.rs31000000000 4000000 100000000 20000
28SENTARG06-A1.rs31000000000 20000 10000000000 100 10
29SENTARG07-A1.rs31000000000 10 10000000000 100 100 10
30SENTARG08-A1.rs31000000000 10 30000000000000 1000 1
31SENTBER01-A1.rs32000000000 10 20000 100000000 1 1000
32SENTBER02-A1.rs31
33SENTBER03-A1.rs310000000 1000 1000 1000000000 10000
34SENTBER04-A1.rs31000000000 20 20000000000 100 10000
35SENTBER05-A1.rs31000000000 10 10000000000000 100 1 1
36SENTBER06-A1.rs3100000000000 50000000000000 20000
37SENTCOR01-A1.rs3100000000000 30000000000000000 10
38SENTCOR02-A1.rs3100000000000 20 100 100000000 10000
39SENTDEI01-A1.rs31000000000 10 200000000000 10 10000
40SENTEIB01-A1.rs31000000000 10 10000000000000 100 1 1
41SENTFAR01-A1.rs31000000000 2000000000000000 10000
42SENTGAR01-A1.rs31000000000 20 10000000 100000 100 10
43SENTHIR01-A1.rs31000000000 10 1000 10000 10000 100 1 1
44SENTIRU01-A1.rs31000000000 20 10000000000000 1000 2
45SENTPUT01-A1.rs31000000000 40 20000000000000 200 10
46SENTPUT02-A1.rs32000000000 10 2000 10 10000000 100 10
47SENTQUE01-A1.rs3100000000000 10000000000000 10000
48TERM17-GS.rs31000 100000000000 100000000 1 10000
49TERM18-GS.rs310000000000000000000000 100 100 10
50TERM19-GS.rs350000000000000 100000000000 1 1 2 1 1
51TERM21-GS.rs33000000000000000 1000 100 100 1 20 10
52TERM22-GS.rs3400000000000 100000 1000 2000 200 10
53TERM23-GS.rs3200000000000000000 10000000 100 10
54TERM25-GS.rs3100000000000000000000 10 10 1 100 10
55TERM28-GS.rs3100000000000 20000000000 100 10000
56TERM29-GS.rs31000 1000000000 100000 100000 10000
57TERM30-GS.rs3100000000000 10 100000000000 100 20
58TERM31-GS.rs3300000 100000 20000 100 10 2 200 400 10
59TERM32-GS.rs3100000000000 10000000000000 100 10
60TERM34-GS.rs3100000000000 100000000 10000 100 10
61TERM38-GS.rs3100000000000 10000000000000 10000
62TERM39-GS.rs32000000000000000000 1000000 100 1 1
63TERM40-GS.rs310000000000000000000000000 100 10
64TERM48-GS.rs3100000000000 20 200000000000 10000
65TERM49-GS.rs31000 1000000000 200000000 100 10000
66TERM50-GS.rs3100000000000 200000000 10000 10000
67TERM51-GS.rs3700000000000 2000000000 4000 10 2 2 1
68ZTF1-GS.rs3100000000000 10000000000 100 100 10
69ZTF10-GS.rs320000000000000 100000000 100 10 1 10
70ZTF11-GS.rs31
71ZTF12-GS.rs3100000000000 20000000000000 100 10
72ZTF13-GS.rs3100000000000 10000000000000 10000
73ZTF14-GS.rs310000000000000000000000 200 100 20
74ZTF15-GS.rs3300000 1000 10 2000000000 2000 100 10
75ZTF16-GS.rs3100000000000 20000000000000 100 10
76ZTF17-GS.rs3100000000000 30000000000000 100 10
77ZTF18-GS.rs3100000000000 10 100000000000 100 20
78ZTF19-GS.rs3100000 100000 10 100000000000 10000
79ZTF2-GS.rs3100000000000 20000000000 100 100 10
80ZTF20-GS.rs340000000000000 10000000 3 100 200 10
81ZTF3-GS.rs3100000000000 20 100000000000 100 10
82ZTF4-GS.rs3300000000000 10 20000000 1 100 1 10 10
83ZTF5-GS.rs3100000000000 10000000000000 100 10
84ZTF6-GS.rs3100000000000 10 100000000000 100 10
85ZTF7-GS.rs3100000000000 10 100000000000 10000
86ZTF8-GS.rs310000000000 1 10000 100000000 10000
87ZTF9-GS.rs3100000000000 20000000000000 20000