BASYQUE

Descripción breve: 
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Descripción: 

BASYQUE Euskararen sintaxiaren datu-basea da. Hizkuntzaren ahozko aldaera desberdinak mapetan agerian emateko egiten dira hizkuntza atlasak. Hortaz, Euskararen Herri Hizkeren Atlasak (EHHA) ahozko euskararen aldaerak mapetan jasotzea du helburu. Euskaltzaindiak 1983an onartu zuen egitasmo hau. BASYQUE proiektu honen informazio-iturrri nagusia da.

Enlace para acceder online o descargar: 
Persona de contacto: 
Ainara Estarrona
Email persona de contacto: 
ainara.estarrona@ehu.eus
Grupo de investigación: 
Euskara
Online
Descripción breve (en): 
A web application to analyse syntactic variation of Basque dialects
Descripción (en): 
BASYQUE (Base de Données Syntaxique Basque) is the web application we have developed to store, organize, manage and search for all the information concerning dialectal variation in Basque speaking areas, and specifically, in the North-Eastern Basque dialects. In order to collect and analyze data, we define some specific questionnaires. Each questionnaire tackles a linguistic phenomenon that undergoes syntactic variation. Those questionnaires are conducted to some informants of different age range who are selected from several locations of the Northern Basque Country. We record their answers and collect the recorded examples as well as their corresponding information in a database. All these data, which can be consulted in BASYQUE, constitute the main source of information of this project.
No mostrar: 
Demo: 

Gramáticas y modelos de lenguaje

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.

BERT hitzkuntza eredua euskararako

Herramientas y servicios

Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa

Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa

Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Analizador de categorias