WSD-IXA

Descripción breve: 
Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Descripción: 

Hitz-Adieren Desanbiguatze (HAD) sistema Support Vectors Machine (SVM) algoritmo ezagunean dago oinarritua. Sistema EuSemCor corpusaren gainean entrenatu da, hori baita euskal corpus bakarra semantikoki etiketuta dagoena. Corpusaren tamaina mugatua dela eta, HAD sistema 402 izen polisemikoekin entrenatu da.

Enlace para acceder online o descargar: 
Persona de contacto: 
Eneko Agirre
Email persona de contacto: 
eneko.agirre@ehu.eus
Grupo de investigación: 
Euskara
Descripción breve (en): 
Word-Sense Disambiguation
Descripción (en): 
The WSD system is based on the well known Support Vectors Machine (SVM) Algorithm. This system has been trained on EuSemCor corpus (the unique basque corpus semantically tagged). Due to corpus's reduced size, the WSD system has been trained for 402 polysemous nouns.
No mostrar: 
Demo: 
Demo

Gramáticas y modelos de lenguaje

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.

BERT hitzkuntza eredua euskararako

Herramientas y servicios

Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa

Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa

Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Analizador de categorias