Maltixa

Descripción breve: 
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa
Descripción: 

Euskarazko testu bat emanda, esaldi bakoitza lerro batean, esaldi horien analisiak lortuko ditu. Hau da, mendekotasun-zuhaitza lortuko da.

Enlace para acceder online o descargar: 
Persona de contacto: 
Koldo Gojenola
Email persona de contacto: 
koldo.gojenola@ehu.eus
Grupo de investigación: 
Euskara
Bajo demanda
Descripción breve (en): 
Statistical Syntactic analyzer for Basque
Descripción (en): 
Given a text in Basque, each sentence in a row, you will obtain the analyses of these sentences. In other words, you will get the dependency tree.
No mostrar: 
Demo: 
Demo

Gramáticas y modelos de lenguaje

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.

BERT hitzkuntza eredua euskararako

Herramientas y servicios

Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa

Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa

Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Analizador de categorias