IXA-UPV/EHU

ETSC-CBST

Euskarazko Testu Sinplifikatuen Corpusa (ETSC) eskuz sinplifikatutako testuekin eta euren jatorrizko bertsioarekin osatu dugun testu-bilduma da. Testuak sinplifikatzean egin diren eragiketak deskribatzeko etiketatze-eskema osatu dugu eta testuak BRAT tresnaren (Stenetorpet al., 2012) bitartez etiketatu ditugu.

Gramáticas y modelos de lenguaje

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.

BERT hitzkuntza eredua euskararako

Herramientas y servicios

Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa

Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa

Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Analizador de categorias