Herramientas y servicios

WSD-IXA

Hitz-Adieren Desanbiguatze (HAD) sistema Support Vectors Machine (SVM) algoritmo ezagunean dago oinarritua. Sistema EuSemCor corpusaren gainean entrenatu da, hori baita euskal corpus bakarra semantikoki etiketuta dagoena. Corpusaren tamaina mugatua dela eta, HAD sistema 402 izen polisemikoekin entrenatu da.

Gramáticas y modelos de lenguaje

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.

BERT hitzkuntza eredua euskararako

Herramientas y servicios

Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa

Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa

Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Analizador de categorias