Gramáticas y modelos de lenguaje

EDGK

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den gramatika konputazionala da hau. Gramatika hau osatzen duten islapen-erregelen bitartez esaldi bateko hitz bakoitzari dependentzia-etiketa bat esleitzen zaio eta hitz bakoitzaren gobernatzailea zein norabidetan aurkitzen den esaldi bakoitzaren barruan zehazten da; alegia, bi hitzen arteko dependentzia sintaktikoa (bata gobernatzailea eta bestea mendekoa) gauzatzen da Dependentzia Gramatikaren Teorian (Tesnière, 1959) oinarrituta. Islapen-erregela horien idazketa Murriztapen Gramatika (Karlsson et al., 1995) formalismoa baliatuz egin da.

Gramáticas y modelos de lenguaje

Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da.

BERT hitzkuntza eredua euskararako

Herramientas y servicios

Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa
Hizkuntzaren Prozesamendurako tresna eleanitzak
Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra
Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa

Euskararako etiketatzaile morfosintaktikoa

Euskarazko zuzentzaile ortografiko eta gramatikala
Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa
Analizador de categorias